Ett litet träkors och tre ljusstakar med tända ljus står på ett altare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Björkhaga

Vi kommer fira gudstjänst med de boende torsdagar ojämna veckor klockan 15.30