Ett litet träkors och tre ljusstakar med tända ljus står på ett altare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Björkhaga

Vi firar gudstjänst med de boende torsdagar ojämna veckor kl. 15.00.

Kl. 14.30 fikar vi tillsammans.