Kompass, berg, vattenfall, natur
Foto: Bryan Minear/Unsplash

Beta i Falkenberg

Betakurserna är den naturliga fortsättningen på Alpha - välkommen!

Betakurserna är den naturliga fortsättningen på Alpha, på de goda samtalen och fördjupning i sin egen tro i fin gemenskap. Hösten 2023 - våren 2024 finns hela sju intressanta kurser att välja mellan. Välkommen till en riktigt spännande Beta-höst! Samtliga kurser är kostnadfria.

Skicka in din anmälan till markus.leandersson@svenskakyrkan.se!

Guds plan för ditt liv – upptäck dina gåvor
I kyrkan hör vi ofta att Gud har en plan för vårt liv. Men hur upptäcker vi våra gåvor, så att vi kan förverkliga den planen? Gud har gett varje människa naturliga gåvor. Ibland uppenbara och ibland slumrande. Utifrån boken ”Upptäck alla dina gåvor” får du hjälp att hitta och använda de gåvor Gud lagt ner i dig. Vi samtalar om möjligheter och utmaningar. 
Ledare: Jan Lundahl

Växa i tro utifrån Markusevangeliet – ”Tillkomme ditt rike”
Markus är den förste som skriver evangeliet om Jesus. Kortfattat och nyfiket fascineras han av hur Jesus talar om Guds rike. Markus skriver för att vanligt folk ska förstå och kunna tro. Under kursen låter vi bibelns text landa rakt in i vår tid. Kursen passar särskilt bra för dig som känner dig ny i tron. 
Ledare: Krister Gunnarsson och Per Axell

Undran – Godly play 
Fördjupning och samtal utifrån Godly play-material. Varje kväll går vi igenom ett tema från bibeln eller gudstjänsten. Ledaren bygger upp en scen som illustrerar och berättar på ett sätt som väcker till eftertanke och samtal. I Godly play-pedagogiken ryms tystnad och reflektion. Perfekt både för dig som nyss gått Alpha och vill lära dig mer om grunderna, men också för dig som längtar efter att få upptäcka bibelns berättelser på ett nytt och fördjupande sätt. 
Ledare: Elisabet Dahlberg

Kristen i vardagslivet – Guds kompass för livet
– Älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv, säger Jesus. Men hur gör jag i praktiken? I en vardag som handlar om jobb, räkningar, klimatkris, familjeliv och vänner. Om att få tiden att räcka till och att Guds kärlek ska få märkas i mina vardagsbeslut. Med utgångspunkt från tio Guds bud blir det samtal som rymmer hela livet.
Ledare: Mona Nilsson och Monika Olsson

En Kyrka men många uttryck – om olika samfund och rörelser  i kyrkan
Vad innebär högkyrkligt och lågkyrkligt, vem var egentligen Schartau? Vad förenar och skiljer mellan pingstvänner, katoliker, lutheraner, ortodoxa, evangelikala och många fler? En upptäcksfärd bland väckelserörelser och riktningar i den stora Kyrkans landskap. Utforska din egen tro, hitta guldkornen i andra uppfattningar. Bli utmanad och se djupen!
Ledare: Leonard Franke

Paulus 13 brev – bibelfördjupning i nya testamentet
Paulus är den store teologen och författare till flest böcker i nya testamentet. Nästan varje söndag läser vi något från hans brev. De rymmer teologiska djupdykningar, kloka vardagsråd, poesi av världsklass, förmaningar och uppmuntran. Här får vi en inblick i den allra tidigaste kyrkan och här snickras grunderna till den kristna bekännelsen. Fördjupa din bibelkunskap och hitta bibelord som mättar. 
Ledare: Henrik och Ingrid Lindman

Det turbulenta 200-talet – Ett spadtag i den tidiga kyrkan                   
Under 200-talet hade kyrkan hittat den struktur vi känner igen än idag med biskopar, präster, diakoner, församlingsbildning och gudstjänstordningar. Kristendomen är en motrörelse i romarriket och den hotas från både inifrån och utifrån. Ödmjukheten, nåden och martyrskapet förbryllar i den krigiska antika kulturen. Ett exempel är diakonen Laurentius som gett namn åt en av våra kyrkor här i Falkenberg, men kyrkohistorien känner många. 
Ledare: Stefan Svensson