Kompass, berg, vattenfall, natur
Foto: Bryan Minear/Unsplash

Beta i Falkenberg

Betakurserna är den naturliga fortsättningen på Alpha - välkommen!

Välkommen till Alpha och Beta – en social mötesplats för undervisning och goda samtal. Till hösten finns massor att välja på. 

Samtliga kurser är kostnadsfria. Skicka in din anmälan till markus.leandersson@svenskakyrkan.se

BETA – rymmer åtta olika kurser. Välj och vraka!

 

1. Att läsa och förstå bibeln 

Bibeln är världens mest sålda, översatta och lästa bok. Men den är inte alltid så lätt att upptäcka på egen hand. Du får hjälp att hitta Guds tilltal i ditt eget liv och praktisera att göra bibeln till din vardagsbok.
Ledare: Per Axell, Monica Olsson

 

2. Lärjungaliv utifrån Efesierbrevet 

Det gör skillnad i livet om man är kristen, men på vilket sätt? Efesierbrevet både uppmuntrar och utmanar. Svindlade vacker text och samtidigt så konkret. En kurs för dig som vill växa i din tro och fördjupas i en av bibelns stora böcker.
Ledare: Mona Nilsson, Mikaela Tyell 

 

3. Kristen i vardagen  

Varje träff belyser tron utifrån olika livssituationer;  glädje, relationer, sjukdom, sorg, tvivel, med-och motgångar, miljöfrågan, fredsfrågan och framtiden. Välkommen till viktiga samtal där tron växer, fördjupas, brottas och får praktiska konsekvenser.
Ledare: Gunnar Stenbäck

 

4. Vart är vi på väg? 

Pilgrimsrörelsen är på frammarsch i vår tid efter att ha varit borta i nästan femhundra år. Vi fördjupar oss i de 7 nyckelorden som finns utformade utifrån pilgrimsvandringar. Vi tar upp pilgrimens historia och kommer även att vandra vid några av tillfällena.
Ledare:  Anita Palmblad

 

5. Det kristna hoppet   - Guds löften

Det finns mycket som oroar i vår tid. Klimathot och upprustning, men också vardagspusslet av tidspress och överkrav. Kyrkan är bärare av ett hopp som sträcker sig längre än allt som hotar. Kursen handlar om framtiden, men landar här och nu.
Ledare: David Olsson                         

 

6. Tro och vetenskap 

Hur kan en biblisk tro samverka med en positiv syn på vetenskap? Hur kombinerar man förnuft och andliga erfarenheter?  Hur kan en gudstro hjälpa forskare att förstå det ofattbara?
Ledare: Anders Pihl                             

 

7. Godly play                  

Godly play är ett fantastiskt pedagogiskt material som väcker massor av tankar till samtal och fördjupning. Ledaren bygger en scen som illustrerar och väcker tankar. Efter tystnad och samtal finns möjligheten att fundera vidare med hjälp av skapande material, t ex måla eller skriva.
Ledare: Elisabeth Dahlberg              

 

8. Det gyllene 300-talet, inte alltid så gyllene – kyrkohistoria 

Efter århundraden av förföljelser började på 300-talet en ny tid för kyrkan. Man kunde träffas öppet och bygga stora kyrkor. Många stora lärobeslut, ögtider fastställdes, kyrkomusik växte fram, de första klostren startade och mycket mer. Men när kyrkan växte blev också den statliga inblandningen alltmer påtaglig. 
Ledare: Stefan Svensson