Några barn står bredvid varandra framme vid koret och sjunger.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkör i Falkenberg

För dig mellan 7-12 år. Övning torsdagar kl. 17.00-17.45 på tredje våningen i Församlingsgården. Välkommen!

Alla barn mellan 7-12 år är hjärtligt välkomna! Vi sjunger i gudstjänster, konserter, projekt, Lucia m.m. 

Vi övar torsdagar kl. 17:00-17.45 i körsalen på våning 3 i Församlingsgården.

Körledare - Leander Franke

Anmälan till barnkör i Falkenberg, torsdagar kl.17:00-17:45

Personalen tar ibland bilder på det som sker i verksamheten. Om bilden blir bra, och inte utmärkande, så undrar vi om tillstånd att använda bilden, naturligtvis utan att barnets namn finns med. Frågan är om barnet får finnas med på bild i Svenska Kyrkan Falkenbergs Pastorats olika informationskanaler. (Webbsida, Facebook, tryckt information)

Vi måste ha kontaktuppgifter till minst en anhörig till barnet.