Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn, ungdom, familj i Falkenberg Skrea

Välkommen till våra olika grupper där vi skapar, sjunger och upplever med våra sinnen. Vi utbyter tankar och lär oss mer om Gud och livet. Verksamheterna startar vecka 36

Verksamheter för barn

Verksamheter för familj

Verksamheter för ungdom