Foto: The Honest Company/Unsplash

Babyrytmik i Skrea

Välkommen att umgås och sjunga!

En stund tillsammans med ditt barn, där vi sjunger och rör oss till sång, rim och ramsor, musik och rytmikinstrument. Det stärker och utvecklar barnens kroppsmotorik och språkutveckling.

 

 

Anmälan till Svenska Kyrkans babyrytmik i Skrea

Personalen tar ibland bilder på det som sker i verksamheten. Om bilden blir bra, och inte utmärkande, så undrar vi om tillstånd att använda bilden, naturligtvis utan att barnets namn finns med. Frågan är om barnet får finnas med på bild i Svenska Kyrkan Falkenbergs Pastorats olika informationskanaler. (Webbsida, Facebook, tryckt information)

Kontaktuppgifter till anhörig

Föräldrautbildning - ICDP

Du som förälder är den viktigaste personen för ditt barn!

Ibland är det bra att få stöd och samtala om föräldraskapet, och det kan du få genom den här kursen. Anmäl dig till Maria Mezsaros.

Inbjudan till föräldrakurs

Maria Meszaros

Falkenbergs pastorat

Förskollärare

Mer om Maria Meszaros

Barnverksamhet, 0-5 år i Falkenbergs och Skrea församling

Helen Wallén

Helen Wallén

Falkenbergs pastorat

Församlingspedagog

Mer om Helen Wallén

Skrea Församling