Asige kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Asige kyrkogård

Mitt i det vackra halländska slättlandskapet finner du Asige kyrkogård.

Asige kyrka härstammar från 1200-talet. Den nuvarande kyrkan blev färdigställd 1806. Förr fanns  det en klockstapel av trä men den revs år 1847 och kyrkan fick dagens kyrktorn. Kyrkogården är öppen med gräsbevuxna ytor med två grusgångar från grindar fram till kyrkan. Kyrkogården har stenmur mot väster och omgärdas av häck i övriga väderstreck. 

Gravskick

  • Kistgravar

  • Urngravar

  • Askgravar

Hitta till Asige kyrkogård (länk till Google Maps)

Lennart Nordh

Lennart Nordh

Falkenbergs pastorat

Vaktmästare, Kyrkogård

Mer om Lennart Nordh

Arbetsledare vaktmästarna Susedalen, Vessige, Okome