Årstads kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Årstads kyrkogård

Efter ett böljande slättlandskap öster om Falkenberg kommer du till Årstad.

Byggd av granit och i gotisk stil reser sig Årstad kyrka sedan 1890 högt över omgivande skogs- och jordbrukslandskap. Förutom storleken är kyrkan mest känd för altarmålningen av Pehr Hörberg, kunglig hovmålare.

Kyrkogården inringas av murar i alla väderstreck, består mestadels av grönytor med en vacker terrassering i östra delen. 

gravskick (typ av gravar)

  • Kistgravar

  • Urngravar

  • Planer finns för framtida askgravlund

Hitta till Årstads kyrkogård (länk till Google Maps)

Lennart Nordh

Lennart Nordh

Falkenbergs pastorat

Vaktmästare, Kyrkogård

Mer om Lennart Nordh

Arbetsledare vaktmästarna Susedalen, Vessige, Okome

Mats  Wie

Mats Wie

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Mats Wie

Vaktmästare i Susedalens församling