Ordförandeklubba

Ansvar & organisation

Falkenbergs pastorat bildades 1 januari 2017 och består av 14 tidigare församlingar. Geografiskt ligger pastoratet i Falkenbergs kommun samt Torup (Hylte kommun).

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Efter sammanslagningen 2017 styrs Falkenbergs pastorat demokratiskt av ett gemensamt kyrkofullmäktige samt ett mer praktiskt verkande kyrkoråd. I varje församling finns dessutom ett lokalt församlingsråd. Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd består av ideellt förtroendevalda från olika nomineringsgrupper aktiva i pastoratet. 

Pastoratet engagerar många förtroendevalda. Läs mer om vilka förtroendevalda som sitter på respektive nivå.

Läs vår församlingsinstruktion.

Ta del av vår lokalförsörjningsplan. (pdf)

Ordförandeklubba, möte, kaffekopp

Kyrkorådet Falkenbergs pastorat

Förtroendevalda ledamöter efter nomineringsgrupp.

Ordförandeklubba, möte, kaffekopp

Kyrkofullmäktige Falkenbergs pastorat

Förtroendevalda ledamöter efter nomineringsgrupp.

Möte, beslut, styrelse, talare

Utskotten Falkenbergs pastorat

För närvarande finns fyra utskott i pastoratet.