Älvsereds kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Älvsereds kyrkogård - på höjden mitt i byn

I gränslandskapet mellan östra Halland och Västra Götaland finner du Älvsered.

Högt upp på en kulle ligger Älvsereds kyrka och kyrkogård. Kyrkogården anlades i början av 1800-talet i samband med uppförandet av den nya kyrkan 1836-1837. Övre kyrkogården, runt kyrkan, är upphöjd av en stenmur med tillhörande oxelhäck.

Runt själva kyrkan är den gamla kyrkogården med sina höga, gamla gravstenar. Många av dem bedömda med högt kulturhistoriskt värde. Kyrkogården har raka, fina linjer med gravstenar i raka rader.

Promenerar man nedför trappan kommer man till den nya delen av kyrkogården som anlades 1937. Här ser man det stora, vackra träkorset. Även här är kyrkogården planerad med raka gångar och gravstenarna i raka, fina rader. Den nedre delen är omgärdad av en kraftig stenmur och en trädkrans av lindar.

Längst ner i västra hörnet hittar man den vackra lunden, som är en kombinerad minnes- och askgravlund.

Gravskick (typer av gravar)

  • Kistgravplatser

  • Urngravplatser

  • Kombinerad minnes/askgravlund

Hitta till Älvsereds kyrkogård (länk till Google Maps)

Erika Ulmestam

Erika Ulmestam

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Erika Ulmestam

Kyrkvaktmästare i Torups församling. Arbetsledare (Fagered/Ullared, Gunnarp, Torup).

Jake Hewer

Jake Hewer

Falkenbergs pastorat

Kyrkogård, Vaktmästare

Mer om Jake Hewer

Vaktmästare i Älvsereds församling