Foto: Mats Winbro

Älvsereds kyrka

Den gamla kyrkan

Den gamla medeltidskyrkan i Älvsered var en träkyrka. Den var belägen på fastigheten Stommen ca en km söder om nuvarande kyrkplats. Kyrkan var 15,5 meter lång, 6,8 meter bred och 4,15 meter hög. Platsen är nu utmärkt med en minnessten. Från gamla kyrkan är bevarat dopfunten, en kyrkklocka och troligen kyrkkistan, där nattvardssilvret förr bevarades.

Den nya kyrkan

Den nya kyrkan byggdes också den i trä på grund av bristen på sten inom lämpligt avstånd. Kyrkan uppfördes under åren 1836 – 1837 efter ritningar av Theodor Edberg. Byggmästare var Nils Andersson, Sandhult, och Johan Pettersson. Kyrkan är 20,4 meter lång och 10,2 meter bred. Kyrkan invigdes den 2 december 1838 av församlingens dåvarande kyrkoherde S J Meuller. Han var kyrkoherde i Mjöbäck dit Älvsered hörde fram till 1971.

Altarprydnaden

Altaruppsatsen, liksom predikstolen, är tillverkade vid kyrkans byggnadstid av snickaren Johannes Andersson (1780 – 1860) i Mjöbäck. Altarprydnaden utgjordes fram till 1921 av korset med svepeduken. 1921 fick detta lämna plats för den nuvarande vackert målade altartavlan med temat: ”Låt barnen komma till mig!”. Den är målad av den kände Boråskonstnären John Hedaeus.

Predikstolen

Predikstolen är tillverkad av Johannes Andersson, Mjöbäck, i en i trakten ofta förekommande rund form. Vid senaste renoveringen 1978 återfick den sina ursprungliga färger i vitt, blågrått och guld.

Dopfunten

På 1200-talet fanns i Fagered en ”dopfuntsverkstad”, belägen i den så kallade ”Funtaliden”. Därifrån härstammar kyrkans gamla stenfunt, som troligen utgör kyrkans äldsta inventarium.

Dopaltare och gobeläng

Vid dopfunten står ett enkelt dopaltare i trä från 1967 med en stor sjuarmad ljusstake, som tidigare haft sin plats på kyrkans högaltare. På väggen bakom hänger en dopgobeläng, vävd 1967, efter ritning av Agda Österberg på vävfirman Tre bäckar, Varnhem. Gobelängen har tre huvudsymboler. Överst finns treenighetens triangel, därunder korset, symbolen för Sonen, och underst Andens duva.

Kormatta

Korgolvet pryds av en röllakanmatta, vävd efter ritning av Agda Österberg. Den har de liturgiska färgerna vitt, grönt, rött och violett som huvudtema. Mattan är en gåva från Älvsereds kyrkliga syförening 1967.

Ljuskronor

I kyrktaket hänger fyra mässingskronor. En av dessa är från 1700-talet och har alltså hängt redan i gamla kyrkan. De övriga är kopior av denna och skänkta av syföreningen. Kristallkronan i koret skänktes 1920 av församlingen till disponent A. G. Gustafsson, men återlämnades 1968 till kyrkan som en gåva av syskonen Manhem. Den hänger nu på den plats den hade från början.

Bänkinredningen

I samband med en omfattande renovering 1978 gjordes en helt ny bänkinredning till kyrkan. Tidigare fanns slutna bänkkvarter. Vidare fanns prästbänk och kyrkvärdsbänk i koret.

Orgeln

Orgelfasaden härstammar från kyrkans gamla orgel, byggd ursprungligen för Okome kyrka och inköpt och uppsatt här 1890. Nuvarande orgel är byggd av Tostareds Kyrkoorgelfabrik och invigd 1963. Den har 13 stämmor.

Kyrkans klockor

Älvsereds kyrka har en av landets äldsta i bruk varande kyrkklockor. Den är gjuten av mäster Håkan på 1300-talet. Den är försedd med en runinskrift. Att man använde runor så sent som på 1300-talet förklaras med att de var mycket enklare att rista in än de latinska bokstäverna. Många dåtida klockor har spruckit, gjutits om och fått ny inskrift, men Älvsereds klocka har klarat sig undan detta. Den andra kyrkklockan köptes från Mårdaklev 1875 och bär följande inskription: ”År 1830, då Carl XIV var Sveriges och Norges konung omgjöts denna Mårdaklevs klocka på kyrkans bekostnad och föranstaltad av den d v kyrkoherden och prosten samt ledamoten av Kungl. Maj:ts Nordstjärne- och Vasa ordnar Mag. C i Grevillius af E. Lundqvist, Jönköping.”