En präst räcker ett dopljus till en liten flicka. Föräldrarna står bakom.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Allt om dopet

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om dopet.

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.

Alla är välkomna att döpa sig och sina barn. Kyrkan ser dopet som ett förbund mellan den som önskar döpa sig och Gud. Att låta döpa sitt barn är en kärlekshandling och handlar inte om vårdnadshavarens tro eller liv.

Praktiska frågor inför dopet

VEM KONTAKTAR JAG OM JAG VILL BOKA TID FÖR DOP?

Ring eller mejla oss, kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan. Det underlättar om du redan då vet:

  • Datum

  • Vilken kyrka du vill ha dopet i

  • Personnummer på den som ska döpas och eventuella vårdnadshavare

När bokningen är klar skickar vi uppgifter till präst, kyrkomusiker och dig via mejl. Sedan tar prästen kontakt för att boka tid för ett dopsamtal.

HUR GAMMALT SKA BARNET VARA NÄR DET DÖPS?

Det finns inga åldersgränser, varken uppåt eller neråt. Vi välkomnar dop i alla åldrar.

JAG ÄR INTE DÖPT. KAN JAG DÖPAS SOM VUXEN?

Det går alldeles utmärkt att döpas som vuxen. Dopet utformas på ett lite annat sätt än när det gäller barndop. Ta kontakt med en präst och samtala om hur just ni ska göra.

VI ÄR EN LITEN FAMILJ OCH KYRKAN ÄR SÅ STOR, FINNS DET NÅGOT MINDRE?

Kyrkorna i Falkenbergs pastorat har olika storlek och rymmer varierat antal besökare. En del kyrkor har också avgränsade lokaler som är mindre och som passar utmärkt för dop.

KAN VI HA DOPET I VILKEN KYRKA VI VILL?

Ja visst, under förutsättning att det fungerar med aktuell präst och tider i den kyrka ni vill boka. Kontakta oss. Du hittar mer information nedan. Präst och musiker bokas alltid via oss.

För dop på andra orter tar du kontakt med den församlingen direkt.

VI BOR INTE I FALKENBERGS PASTORAT, FÅR VI ÄNDÅ DÖPA VÅRT BARN I NÅGON AV PASTORATETS KYRKOR?

Ja, det är bara att kontakta oss för att boka. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

KAN VI FÅ HA DOPET PÅ ANNAN PLATS SOM HEMMA ELLER I STUGAN?

Svenska kyrkan ser med glädje på att dop sker i någon av kyrkans lokaler, men dop kan ske i hemmet eller på annan plats.

FÅR VI VÄLJA PRÄST TILL DOPET?

Ja, i den mån att prästen är i tjänst för den dag och tid som ni vill ha dopet. Det går också bra att själv tillfråga en anhörig eller vän som är präst i Svenska kyrkan. 

VAD KOSTAR ETT DOP?

Dopet är gratis. Det kostar ingenting att hålla dop i någon av Svenska kyrkans kyrkor. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. 

MÅSTE JAG VARA DÖPT OCH/ELLER MEDLEM I SVENSKA KYRKAN FÖR ATT LÅTA DÖPA MITT BARN?

Nej, det måste du inte vara. Är båda föräldrarna vårdnadshavare måste båda samtycka till att dopet sker.

ÄR DET SKILLNAD PÅ DOP- OCH NAMNGIVNINGSCEREMONI?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett större sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en global gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Namnet spelar en central roll i dopet, men dopet är i sig inte en namngivningsceremoni. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Dophögtiden

HUR GÅR ETT DOP TILL?

För att det ska vara ett dop i Svenska kyrkan måste prästen ösa rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. 

MÅSTE BÅDA FÖRÄLDRARNA VARA MED VID DOPET?

Har barnet två vårdnadshavare behöver båda inte delta vid dopet, men båda två måste samtycka till att dopet sker. Det går alltså inte döpa ett barn mot den ene förälderns vilja.

FÅR JAG UTFORMA DOPCEREMONIN SOM JAG VILL MED EGNA DIKTER OCH SÅNGER?

Det finns en ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla och det finns utrymme för personliga tillägg. Så ja, du får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Prata med den präst som ska döpa om vilka dikter och sånger som du önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

FADDRAR – HUR FUNKAR DET EGENTLIGEN?

Fadder är detsamma som gudmor eller gudfar. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Den som är döpt kan vara fadder. Men det finns inget krav på att dopet ska ha skett i Svenska kyrkans ordning även om det är önskvärt. Likaså finns det inget krav på att faddern är medlem i Svenska kyrkan även om det också är önskvärt. 

Det går att registrera fler faddrar per döpt person, men det är inget krav att fadder/faddrar måste utses. 

HUR LÅNG TID TAR ETT DOP?

En dopgudstjänst i vanlig dopordning tar ungefär en halvtimme. Om ni har önskemål om extra sång och musik blir det lite längre.

MÅSTE JAG HA SÄRSKILDA KLÄDER NÄR JAG ELLER MITT BARN DÖPS?

Nej, det behöver du inte. Men det är en gammal tradition att den som döps bär vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. I några av våra kyrkor kan man låna en dopklänning/dopdräkt för ett spädbarnsdop eller en konfirmandkåpa (en lång vid vit dräkt) vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Fråga oss när du bokar dopet vad som finns att låna i just den kyrka du har valt.

KAN VI HA DOP I EN VANLIG GUDSTJÄNST?

Absolut, det är välkommet med dop i gudstjänsten! Prästen utformar gudstjänsten utifrån dopet.

FÅR VI LÅNA LOKAL FÖR FIKA EFTER DOPET?

Ja, alla församlingar har en lokal där dopkalas kan hållas. Det kostar ingenting. 

Bebis, tårta, dop, fest, barn

Planera dopet

I kyrkan innebär dopet alltid glädje och fest.

Har du frågor om dopet?

0346-371 30 - gemensam reception för kyrkorna i Falkenberg och Skrea församlingar.
Telefontid mån-fre kl. 09-16. (sommartid kl. 09-14)

0346-372 00 - gemensam reception för kyrkorna i Ullared, Fagered, Källsjö, Älvsered, Gunnarp, Gällared, Krogsered, Torup, Kinnared, Drängsered, Rydöbruk.
Telefontid tis-fre kl 09-16. (sommartid kl. 09-14)

0346-372 30 - gemensam reception för kyrkorna i Alfshög, Askome, Köinge, Okome, Svartrå, Vessige, Abild, Asige, Eftra, Slöinge och Årstad.
Telefontid mån-fre kl.  09-14.

0346-372 60 - gemensam reception för kyrkorna i Vinberg-Ljungby, Morup och Stafsinge.
Telefontid mån-fre kl. 09-16. (sommartid kl. 09-14)


E-post: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se 
Falkenbergs pastorat, Nygatan 41, 311 31 Falkenberg