Många färgglada hjärtan av sten.
Foto: Svenska kyrkan

Åk 7 - Livskunskap

Hur får man en grupp att fungera och växa tillsammans? Kyrkan erbjuder en lektion med livskunskap för årskurs 7.

Eleverna får reflektera kring frågor som har med socialt samspel, gruppdynamik och etik att göra. Målet är att gruppen ska få hjälp att känna samhörighet, visa respekt för sig själva och andra samt ta ansvar för varandra utifrån principen om alla människors lika värde. Lektionen kommer att bestå av samarbetsövningar, värderingsövningar och samtal. 

Längd: ca 60 minuter
Plats: Klassrum eller Falkenbergs församlings lokaler
Tider: v. 41 (exakt tid i samråd vid bokning)

En pojke hjular fram i mittgången i en kyrka.

Kyrka-Skola i Falkenberg

Falkenbergs församling erbjuder många roliga och lärorika samarbeten till skolor i Falkenberg - du hittar all info här!