Ett ljusblått bokomslag med texten Sång igång – 20 välkända sånger med pianokomp.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Åk 2 - Sång igång

”Sång igång” är ett helt nytt koncept över hela Sverige. Med fyra besök av kyrkans musiker under ett läsår får eleverna upptäcka sångglädje. En särskilt framtagen repertoar med 20 axplock ur den svenska sångskatten varav några är psalmer. 

Om skolan endast har en årskurs 2 som kan vara med, finns utrymme för en klass i åk 1 eller 3 också.

Längd: 40 minuter
Plats: Klassrum
Tider: I samråd vid bokning, helst oktober och januari-februari

En pojke hjular fram i mittgången i en kyrka.

Kyrka-Skola i Falkenberg

Falkenbergs församling erbjuder många roliga och lärorika samarbeten till skolor i Falkenberg - du hittar all info här!