Åk 1-2 - Levande julkrubba

Levande julkrubban är en stor utomhusteater där eleverna får följa med till den lilla staden Betlehem för 2000 år sedan. De får uppleva bibelberättelsen om Jesus födelse ur ett barns perspektiv. Levande julkrubban har blivit en viktig jultradition i Falkenberg och tusentals elever har besökt den under de 20 år den har erbjudits. 

Berättelsen skildras utifrån ett barn som lär känna herdarna och hamnar mitt i den första julen. Det finns djur med i spelet och kanske ser du någon från din skola på scenen. Vi rekommenderar åk 1 att boka lektionen Varför firar vi jul? som förberedelse.

Längd: 45 minuter
Plats: Bakom Falkenbergs kyrka
Tider: 10, 11 och 12 december ges skolföreställningar kl. 9.00 och 10.00

En pojke hjular fram i mittgången i en kyrka.

Kyrka-Skola i Falkenberg

Falkenbergs församling erbjuder många roliga och lärorika samarbeten till skolor i Falkenberg - du hittar all info här!