Meny

Administration

Samlingssida för administratörer med flera.

Jennie Andersson

Jennie Andersson

Falkenbergs pastorat

Områdeschef

Mer om Jennie Andersson

Tf områdeschef Okome/Susedalen/Vessige

Susanne Andersson

Susanne Andersson

Falkenbergs pastorat

Administratör

Mer om Susanne Andersson

Administratör i Morups, Stafsinges & Vinberg-Ljungby församlingar

Anne-Marie Bengtsson

Anne-Marie Bengtsson

Falkenbergs pastorat

Administratör

Mer om Anne-Marie Bengtsson

Administratör i Torups, Gunnarps, Gällareds, Krogsereds, Fagereds, Källsjös, Ullareds och Älvereds församlingar

Berit Johnsson

Berit Johnsson

Falkenbergs pastorat

Administratör

Mer om Berit Johnsson

Arbetar i Vinberg-Ljungby församling

Laila Larsson

Laila Larsson

Falkenbergs pastorat

Ekonomiassistent, Administratör

Mer om Laila Larsson

Ekonomiassistent på kansliet i Falkenberg och i Vessige och Okome församlingar

Ulla Lundin

Ulla Lundin

Falkenbergs pastorat

Administratör

Mer om Ulla Lundin

Administratör i Vessige, Okome och Susedalens församlingar

Emma  Mondin

Emma Mondin

Falkenbergs pastorat

Informatör, Administratör

Mer om Emma Mondin

Administratör och informatör i Falkenbergs och Skrea församlingar

Elisabeth Osbeck

Elisabeth Osbeck

Falkenbergs pastorat

Administratör

Mer om Elisabeth Osbeck

Administratör i Falkenbergs och Skrea församlingar

Jeanette Sénor

Jeanette Sénor

Falkenbergs pastorat

Administratör

Mer om Jeanette Sénor

Administratör/assistent i Falkenbergs och Skrea församlingar