Abilds kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Abilds kyrkogård

Mitt ute i den halländska myllan i historiska trakter ligger Abilds kyrka och kyrkogård.

I Abild ligger en fin liten kyrka vars äldsta delar härstammar från 1100- & 1200-talet. Under åren 1665-1675 fick Abilds kyrka sitt nuvarande utseende. Vid invigningen helgades kyrkan åt Johannes Döparen och därför alltid kallats för Sankt Johannes kyrka. Kyrkogården är en öppen kyrkogård som är gräsbevuxen med två grusgångar från grindarna fram till kyrkan. Kyrkogården är inramad med stenmur.

Gravskick (typ av gravar)

  • Kistgravar

  • Urngravar

Hitta till Abilds kyrkogård (länk till Google Maps)

Lennart Nordh

Lennart Nordh

Falkenbergs pastorat

Vaktmästare, Kyrkogård

Mer om Lennart Nordh

Arbetsledare vaktmästarna Susedalen, Vessige, Okome