Om utställningen

Historierna kan verka gamla, men de är närmare än någonsin. Vi lever återigen i en tid där människors lika värde ifrågasätts. Där intoleransen vinner mark. Genom att minnas berättelserna från Förintelsen kan vi förhindra att en av mänsklighetens mörkaste stunder upprepar sig.

I Fading Stories vittnar ett tjugotal överlevande om märgbitande sorg, och om drömmar som slås i spillror, om död och våld, hopplöshet och mörker. Samtidigt är det berättelser om civilkuragets styrka, och om livets ljusgluggar när molntäcket är som tjockast.

Fotograf och författare Sanna Sjöswärd har under närmare tre år intervjuat och fotograferat Förintelsens sista överlevande. I sitt arbete med Fading Stories har hon känt enormt starkt för varje enskild berättelse. Hon beskriver det som sitt livsprojekt.

- För mig är det viktigt att lyfta fram de överlevandes berättelser - som annars kanske hade försvunnit - och föra dem vidare till en yngre generation. Många av de överlevande har gått igenom svåra trauman och ändå står de kvar. De är starka förebilder för mig.
Jag hoppas att berättelserna nu istället kan väcka människors känsla att våga säga ifrån när det behövs. Det handlar om hur vi ser på våra medmänniskor. Att stå upp för människor som är utsatta och se människors lika värde.

Utställningen består av porträttfoton och vittnesmål i form av inspelningar och kortare citat. Den som vill lyssna till berättelserna gör det via en webbsida, vilken också är en del av utställningen. Vill man lyssna på inspelningarna på plats behöver man en egen mobiltelefon och egna hörlurar.

Utställningen visades på Fotografiska i Stockholm under 2019 och har nu i sitt nya uttryck anpassats för kyrkor där den kommer att visas under 2020.

- Jag tror det är viktigt att se människan. Att stå upp för människor som är utsatta och se människors lika värde. De sista överlevande har fått mig att växa. De har vågat stå upp för det som känns rätt i hjärtat.