Om Sanna Sjöswärd

Sanna Sjöswärd, född 1973 i Teheran, Iran, är en svensk fotograf och författare.

Hon är utbildad vid Hola i Prästmon och på Nordens fotoskola på Biskops-Arnö och har arbetat professionellt sedan 2002. Hon har haft flera anmärkningsvärda fotoutställningar, inklusive Roots, Two Faces, Kleine Nachtrevue och Eldsjälar. Hennes första utställning Roots har också visats på Photographic Gallery i New York och Galleri Ibis i Finland.
Under 2019 visades hennes Fading Stories - pass them on på Fotografiska i Stockholm. Under 2020 går utställningen på turné i en omgestaltad version för kyrkor, i regi av Svenska kyrkan Västerås.

Sanna Sjöswärd har fått flera utmärkelser för sitt arbete, inklusive Årets bild (2005, 2007, 2009 och 2014), Arbetets museums Dokumentära fotopris (2006), KW Gullers stipendium (2012), Svenska journalistförbundets stipendium (2016), Publicistklubbens stipendium (2018) och Konstnärsnämndens stipendium (2016 och 2018).

Hennes fotografiska verk finns representerade på bl a Nationalmuseum, Nordiska museet och Gripsholms slott.

Sanna Sjöswärd har också fått uppdragen att skapa de officiella porträtten av de tre senaste domprostarna i Västerås; Margarethe Isberg 2014, Helén Lundberg 2016 och Susan Senter 2018. 2008 medverkade hon med fotografier i boken Du skall bli präst.

Sanna Sjöswärd har arbetat på Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, VLT och Östgöta Correspondenten. Mellan 2013-2014 visades hon under längre perioder i Teheran och fokuserade på att dokumentera unga kvinnor, parallellt med  frilansuppdrag för bl a Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Helsingin Sanomat, Omvärlden och Aftonbladet.

Hon har också skrivit självbiografin; Min mor är en persisk prinsessa (Norstedts, 2009), samt gett ut böckerna Eldsjälar (2011) och Rötter (Roots 2006).

Läs mer på: www.sannafoto.se

Sanna Sjöswärd. Foto: Knut Koivisto, 2019.

Sannas tankar kring arbetet med Fading Stories:

Många av de sista vittnena har fört fram sina berättelser - och många lever fortfarande kvar i det förflutna. Det handlar om föra fram dessa människors berättelser, och föra dem vidare.

Att lyfta fram medmänsklighet och försöka få världen att bli bättre genom eget ansvar - Vad kan jag göra för en medmänniska? Inte för en syster, vän, bror, kusin utan för främlingen på gatan. Det är viktigt stå upp för de som far illa - ha modet när en ser orättvisa, mobbing. Det är viktigt att inte följa strömmen.

Vad är mitt ansvar?

Offren, förövarna, passiviteten är tydliga i berättelserna från kriget, där en stor grupp ville rensa bort judar, romer och andra minoriteter.

Människor är ett flockdjur och för mig är det intressant att titta på hur ”vi” beter oss idag, framför utifrån de populistiska vindar som drar fram, där ”vi” allt oftare ställs mot ”dem”.

Det råder många tankar kring mitt arbete. Jag lär mig ständigt att se utifrån min egna vardag och hur vi behandlar varandra som vuxna. När någon på gatan far illa står många med armarna kors och hjälper inte till.

Det är viktigt att följa sin inre kompass och vara en medmänniska - för det kan bli farligt när alla bara följer strömmen. Det ser vi så tydligt utifrån det som skedde under kriget - och även idag.

Sanna Sjöswärd