Emerich Roth

28 augusti 1924 i Sevlus, forna Tjeckoslovakien (idag Ukraina) - 22 januari 2022 Stockholm, Sverige.

Emerich Roth. Foto: Sanna Sjöswärd

”Jag var tillsammans med min pappa, som hade en skadad fot från första världskriget, så jag fick ständigt hjälpa honom så gott jag kunde. Speciellt vid de slavarbeten som vi fick utföra, till exempel spränga och slå sönder stora stenar som nazisterna använde till vägbyggen. Under den i historieböckerna betecknade ’Dödsmarschen’, sköt nazisterna alla som inte orkade gå. Det var så jag förlorade min pappa.”