Foto: Renée Backe

Vuxenkörer

Hitta din kör här – sorterade efter ort. Naturligtvis behöver du inte själv bo på den orten kören övar. Musik är gränsöverskridande på alla sätt!

Ändring pga coronapandemin

Denna verksamhet är dessvärre inställd/pausad/skjuten på framtiden pga coronapandemin.