Verksamheter

Gudstjänster

Välkommen till våra gudstjänster! Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. Där samlas vi för att möta Gud och varandra, för att bli uppmuntrade, få förlåtelse och vila.

Ann-Margreth Nyberg dirigerar Svenska kyrkan Eslövs körer vid kyrkoherdemottagningen 2014

Musik

Vi vill att musiken ska fungera som uttryck och medel för gemenskap och upplevelse. Musiken och sången förstärker och kompletterar det talande ordet. Den öppnar sinnet och är en utväg för meditation och tillbedjan.

Barn & familj

Svenska kyrkan Eslöv erbjuder en mängd olika aktiviteter och mötesplatser för både barn och föräldrar. Barnkörer, eftermiddagsverksamheter, öppen barnverksamhet, gudstjänster, måltider med mera.

Ungdomar

Konfirmation, gaming events, träffa kompisar, fika, göra podcast, spela i band, ta sånglektioner, se film, lär dig spela orgel eller piano, prata om sånt som är viktigt (och mindre viktigt) eller bara hänga

Vuxen

Svenska kyrkan Eslöv erbjuder dig som är vuxen ett rikt utbud av aktiviteter. Välkommen till en miljö öppen för samtal och samvaro!

Stöd & samtal – diakoni

Varje människa bär sitt liv. Ibland blir den bördan för stor att bära på egen hand, då kan det vara fint att dela sin oro med en annan medmänniska. En möjlighet är att kontakta en diakon eller präst för samtal.

Skola - kyrka

Svenska kyrkan Eslöv vill vara en resurs för barn, ungdomar, studenter och personal inom grund-, gymnasieskola samt folkhögskolan, SFI och vuxenutbildning – som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.

Miljöombyte - någon?

Läger, lägervistelse, dagsutflykt, bussresa – här hittar du möjligheter att fly vardagen och komma hemifrån ett tag

Musik som medicin för kropp och själ

Välgörande stunder väcker minnen och livar upp