Foto: Renée Backe

Västra Strö kyrka

Sedan den 11 april 2012 är Västra Strö kyrka stängd på grund av att delar av valvbågens innertak rasat ner. Inför reparation av innertaket gjordes nyligen en kontroll av de befintliga sprickorna i kyrkans innertak. Jämfört med tidigare dokumenterade kontroller upptäcktes inte några förändringar. Däremot konstaterades det att den gamla skorstensnocken troligtvis är på väg att trycka ut kyrkans ytterväggar. Detta allvarliga problem har inte konstaterats vid tidigare kontroller. För att enkelt kunna konstatera om sprickorna är aktiva har gipsplattor satts upp över sprickorna. Som en konsekvens av de eventuella problemen med kyrkans ytterväggar har den invändiga renoveringen i V Strö kyrka tillsvidare skjutits på framtiden.

Västra Strö kyrka

Hitta hit

Hör oss berätta om V Strö kyrka >>

Ladda ner folder om V Strö kyrka >>

Västra Strö kyrkstuga rymmer 50 personer. För att hyra kyrkstugan, kontakta pastorsexp 0413-34 70 80

V Strö kyrka invigdes söndagen den 7 oktober 1877. Inför kyrkobygget revs den medeltida kyrkan. Idag markerar ett stort träkors den plats på kyrkogården, där den gamla kyrkan låg. Den nya kyrkan invigdes av biskop Wilhelm Flensburg. Kyrkans byggherre var friherre Nils Trolle, som också bekostade uppförandet.
Alla fasta inventarier är samtida med kyrkan med undantag av dopfatet från 1500-talet och lillklockan, som idag är placerad i koret.
 
På klockan kan följande inskriptioner läsas:
"IN HONOREM Dei Ef. ECCLESIAE. NAESENSIS CIVIMOQE. ORNAMENTV ET.// M. CURA. ARVIDI TROLLE DOMINI. DE. NAES ETC: FUSA EST. HAEC. CAMFANA COMMODUM. ANNO 1692 DN. ISRAEL GREFTELIVS. NAR. GUD. AR. MED. OS. HO. KAN. VARA. MOD. OS. B.M.S. L.A.S.I.A.S. PLANGO. FULGURA. FRANCO VIVOS. VOCO. NORTUUS"
Ny kyrkklocka. År 1947, då Edvard Rohde var stiftets biskop, Erik Wittbom kyrkoherde, Bertil Olausson komminister samt Nils Jönsson kyrkvärd, gjöts den nya klockan till V Strö kyrka vid M. SE Ohlssons klockgjuteri i Ystad. I gamla anteckningar kan man läsa: "Tacksamma barn ägnade denna klocka till minnet av Anna och Anders Nilsson."
 
V Strö kyrkliga syförening har skänkt många av kyrkans inventarier, till exempel altarmattan från Sätofta och trappmattan "Jesu fotspår" av Hillevi Kjellhard Nilsson. Ljusbäraren är också den en gåva från syföreningen.
Altartavlan från 1877 är målad av C. Schleisner. Under bilden kan man läsa "Kom icke vid mig, ty jag är icke ännu uppfaren till min Fader." Joh. Ev. 20: vers 17.
 
Orgeln, som bara har en manual och ett fåtal pedaler, är byggd av Knud Olsen, Köpenhamn , år 1877. Den är sedan restaurerad år 1900 av Alfr. Ahlfors, Eslöv, och år 1973 av J. Künkel, Vallkärratorn.

Orgeln i Västra Strö kyrka

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering