Trollenäs kyrka
Foto: Renée Backe

Trollenäs kyrka

Klicka på bilden nedan för en virtuell rundtur i Trollenäs kyrka

Klicka på bilden för en virtuell rundtur i Trollenäs kyrka (länk till GoogleMaps) Foto: Magnus Högfeldt

Trollenäs kyrka byggdes 1860-61, efter ritningar av den danske arkitekten J. J Eckersberg. Byggherre var friherre Nils Trolle.

Genom att kyrkan är ritad av en dansk arkitekt uppvisar den inte minst i exteriören, drag som avviker från periodens svenska kyrkoarkitektur. Kyrkan är stilmässigt en intressant blandning mellan klassiskt och medeltidsromantiskt. Speciella för kyrkan är de smala, precist placerade tornfönstren, de strävpelarlika hörnmarkeringarna med små gavelkrön och den filigranlika taklisten på det i övrigt odekorerade långhuset. Kyrkan är också ett exempel på ett delvis privat initiativ till kyrkobyggande som var ovanligt under den här perioden.

Kyrkan har genomgått förhållandevis små förändringar sedan byggnadstiden. De mest påtagliga är att korfönstren igensatts och att predikstolen har flyttats.
 
I november 1990 begärde Eslövs kyrkliga samfällighet ett förhandsbesked angående riksantikvarieämbetets bedömning av en eventuell rivningsansökan gällande Trollenäs kyrka. Svaret blev, att enligt ämbetets uppfattning är kyrkan, bl.a på grund av sin för Sverige ovanliga utformning, av kulturhistoriskt intresse och ämbetet skulle därför inte tillstyrka en eventuell rivningsansökan.
 
De danska influenserna går igen också interiört. Den som har varit i Vor Frue kirke i Köpenhamn känner igen sig en del. Trollenäs kyrka har kopior av Bertel Thorvaldsens Kristusstaty och samme konstnärs dopängel med musselskal. Men om konstverken i Vor Frue kirke är av marmor, så måste Trollenäs kyrka nöja sig med gipskopior.

Trollenäs kyrka
Foto: Renée Backe
Trollenäs kyrka
Foto: Renée Backe

Kontakta Expeditionen

– när du vill boka dop, vigsel, hyra lokal eller fråga något!

0413-34 70 00 • eslov@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Utvägen 9, 241 31 Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Öppet: må-fr 9-15 (lunch 12.00-12.30)

Söker du någon enskild anställd – se här >>