Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vår vision: Svenska kyrkan Eslöv – en samhällsaktör att räkna med

Synliggöra kristen tro, sätta människan i centrum och vara en kyrka för alla.

Om vår vision 

Allt Jesus gjorde, gjorde han i samhället och handlade om att han mötte människor där de var. Så vill vi också verka; för människor där de är.

Vi lever vår vision bland annat genom detta:

 • Nätvandrarchatten Stödchatt för ungdomar som en av våra församlingspedagoger arbetar med.
  Läs mer om Nätvandrarchatten här >>
 • Musik o hälsa Våra musiker som med musik och rörelser berikar tillvaron för brukar med demenssjukdomar på några av boenden i Eslöv.
  Läs mer om Musik o hälsa här >>
 • Polis-diakon Lokalpolisområde Eslöv och Svenska kyrkan Eslöv samarbetar genom att en av våra diakoner finns tillgänglig för Polisens personal för samtalsstöd.
  Läs mer om samarbetet polis-diakon här >>
 • Handbollskonfirmation i samarbete med EIK
 • ICA/Julhjälpen. ICA Kvantum i Eslöv ville att varor som annars skulle kasseras kom till bättre nytta och sedan 2018 ger vi via våra diakoner personer i behov matvaror och hygienartiklar med mera. Dessutom har vi med hjälp av bidrag från fler företag och inte minst privatpersoner hjälpt enskilda inför julen med allt från mat till julklappar till barnen.
  Läs mer om Julhjälpen här >>
 • Anstalten Ringsjön besöker vi varje vecka. Här erbjuder präst och diakon bl.a. bibelstudier, andakter om livsnärafrågor samt samtalsstöd.
 • Rådet för hälsa o trygghet där vi deltar tillsammans med kommunens politiker och tjänstemän, frivilligorganisationer med flera och de leds av kommunstyrelsens ordförande.
  Läs om Rådet för hälsa och trygghet på Eslövs kommuns webb >>
 • Eslövsbladet - blad med samhällsinformation av och för lokala företag, organisationer, kommun och privatpersoner där vi varje vecka finns med på tre helsidor med kalendarium och fördjupad info om vår verksamhet, livsfrågor etc.
  Läs Eslövsbladet på webben här >>
 • Överenskommelse idéburen sektor tillsammans med kommunen och ett 50-tal andra organisationer för att bland annat ”bli bättre på att ta tillvara möjligheter och lösa utmaningar i samhället idag och framöver.”