Foto: Johan Norman

​Stehags kyrkokör

Kör för vuxna och unga vuxna

Vi sjunger sånger från olika musikstilar - visor, klassiskt, gospel, pop, filmmusik med mera - och anpassar repertoaren efter kyrkoåret och körens sammansättning. Tre-fyra gånger per termin uppträder vi i pastoratets olika kyrkor och på andra platser. Både vana och ovana körsångare är välkomna! Kontakta Hanna Norman om du är intresserad av att prova på.

Kontakta Hanna Norman om du är intresserad av att börja.

Du är aldrig ensam

av Lena Philipsson
Körledare: Hanna Norman
Gitarr: Henrik Ekstrand
Percussion: Johan Norman
Video/ljudmix: Oscar Qwarfordt

Pandemin tär på oss. Vi är många som har varit ensamma mer än vi mått bra av det här året. Vi har isolerat oss för att skydda oss själva eller närstående, vi har studerat hemma, arbetat hemma, varit hemma vid minsta förkylningssymptom, vi har undvikit sociala kontakter för att inte bidra till smittspridningen. Vi har gjort det för att skydda dem som riskerar mest. Vi har offrat mycket – små och stora, unga och äldre. Och tålamodet är ibland på bristningsgränsen. 

Nu börjar knopparna synas på trädens grenar. Naturen viskar att livet kommer åter. Och vi längtar. Längtar efter liv och gemenskap, efter nya erfarenheter, nya möjligheter, nya vägar… längtar efter att få leva livet som vi vill! Vi är många som hoppas att vi snart kan se slutet på pandemin. Att vi snart kan se början på något nytt. Och till dess – så finns det någon som håller ut med oss. I ensamhet, oro och trötthet finns det någon vid vår sida, någon som skyddande breder ut sina vingar över oss och ger oss modet att hitta vår inre styrka. Någon som säger: Om du visste hur jag älskar dig. Du är aldrig ensam!

/ Marie Linde, präst

När allt det här är slut

Stehags kyrkokör fortsatte sjunga tillsammans under pandemin även om de måste göra det en och en hemifrån. Här bjuder de på en sång som beskriver längtan efter allt det där vanliga som vi just nu är utan. ”När allt det här är slut” skrevs av Sofia Svensson, musiker och låtskrivare från Västerås, i april 2020. Hanna Norman har under hösten arrangerat den för trestämmig damkör och i dessa tider när restriktionerna blir snävare och mörkret djupare så ber vi och hoppas att vår inspelning kan skänka ljus och hopp.

Hör kören sjunga Färger i en vind

Under coronapandemin har kören övat hemma på distans och så här fint blev det när alla sjöng hemma och framför kameran: