Skriften "Om begravning"

Skriften Om begravning (skriv enkelt ut i A4-format) förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften.

En bilaga i mitten har rubriken Mina önskemål. Där kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. Fråga efter ett exemplar hos din lokala församling.

Andra språk