Foto: Magnus Aronson /Ikon

Skola – Kyrka

Svenska kyrkan Eslöv vill vara en resurs för barn, ungdomar, studenter och personal inom grund-, gymnasieskola samt folkhögskolan, SFI och vuxenutbildning – som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.

En del av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag är att undervisa. I linje med skolans läroplan och i samarbete med skolan kan vi:

  • bidra med kunskap om kristendom och kristna traditioner
  • vara en resurs i samtal och diskussioner om livsfrågor, moral och etik.
  • Vi kan delta i lektionssammanhang eller som del av temadagar.
  • Vi erbjuder också samtalsstöd till elever, studenter och personal, enskilt eller gruppvis. Det kan vara i händelse av något oväntat, i klassen eller på skolan. Det kan gälla olycksfall, dödsfall eller mobbing. Vi finns för att stötta i svåra situationer.

Från Svenska kyrkan Eslöv erbjuder vi ett brett utbud av verksamheter från skolbesök, teater, kyrkvisningar, vandringar och temadagar till enskilda samtal.

Hör gärna av dig till oss. Vi finns till hands för dig och er!

Verksamheten finansieras av kyrkan och är avgiftsfri för skolorna.

Hör av er för information och bokningar:

Förskola - åk 6: kontakta Jenny Delén

Åk 7 - gymnasiet: kontakta Linda Sjöö

Helgon och halloween för barn och unga

Allhelgonatraditioner, halloween och tankar om döden handlade det om när skolklasser från Norrevång, Flyinge, Sallerup, Fridasro, Montessori besökte Eslövs kyrka inför allhelgonahelgen