Foto: Magnus Aronson

Sinnesromässa

Sinnesromässan är en enkel mässa med ljuständning, bön, musik och stillhet. Vi får vila från det som tynger oss och hämta styrka att gå vidare.

Var tredje torsdag i Eslövs kyrka klockan 19.00 (fika från 18.30)

Här finns inga krav, inga förväntningar och ingen stress. Så oavsett om du längtar eller tvivlar, är hoppfull eller modlös, orolig, stressad eller slutkörd – du är välkommen. Tillsammans söker vi sinnesro.

Hösten 2022:

  • 1/9 - Att mötas: Livet är fullt av möten. Intressanta och ointressanta, välkomna och ovälkomna. I de goda mötena blir vi lite mer dem vi innerst är. 
  • 22/9 - Vila: Utan vila går vi under. Också vårt inre behöver vila. Släppa taget. Andas ut. Lämna över för en stund till någon som är större än vi själva. 
  • 13/10 - Vägskäl: Vardagen är full av vägval. Små, viktiga vägval. Ibland stora. Så kan det hända någon gång att vi står vid ett vägskäl och tvekar: är jag redan på den väg jag ska vara eller behöver jag byta riktning?
  • 3/11 - Djup: Ibland känns livet svindlande. Ibland rasar det samman. Ibland öppnar sig ett djup mitt i det vanliga. En ny dimension i det som är. 
  • 24/11 - Enkelhet: På en av mina kaffemuggar står det ”i det enkla bor det vackra”.  Jag brukar titta på den ibland när livet känns bökigt, trassligt och invecklat. 
  • 15/12 - Ljus: Jag tänker på ljuset som Bibeln berättar om - ljuset som lyser mitt i mörkret och som ingen och ingenting kan släcka. När livet är dimmigt, skaver eller skrämmer – då söker jag det ljuset. 

Du möter oss på sinnesromässan:

  • Präster: Marie Linde, Patrik Johansson eller Anna Juhlin
  • Musiker: Helene Jakobsson
  • Diakoni: Josefine Brummer samt Carola Störbäck eller Anna Sjögren
  • Sångsolist

Sinnesrobönen

Gud – ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,  mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.