Sinnesromässa

Sinnesromässan ska få vara en plats som ger rum för vårt sökande, vårt tvivel, våra brister och vår längtan efter sammanhang.

Välkommen att dela gemenskap tillsammans med människor som längtar efter andlighet, stillhet och bön oavsett hur din tro ser ut. 

En torsdag i månaden ses vi i Eslövs kyrka klockan 19.00 för meditation, ljuständning och musik.

Sinnesrobönen

Gud – ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,  mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Agendan för sinnesromässan (pdf)

Ann-Margreth Nyberg

Ann-Margreth Nyberg

Svenska kyrkan Eslöv

chefsstöd, Organist, Teamledare musiker