Sinnesromässa

Sinnesromässan ska få vara en plats som ger rum för vårt sökande, vårt tvivel, våra brister och vår längtan efter sammanhang.

Välkommen att dela gemenskap tillsammans med människor som längtar efter andlighet, stillhet och bön oavsett hur din tro ser ut. 

En torsdag i månaden ses vi i Eslövs kyrkaklockan 19.00 för meditation, ljuständning och musik.

Hösten 2020

  •  27/8 Tommy Qvennerberg, präst - tema ensamhet
  • 24/9 Marie Linde, präst
  • 29/10 Tommy Qvennerberg, präst OBS!! Denna sinnesromässa kommer pga coronapandemin att istället bli en minnesgudstjänst dit anhöriga till avlidna bjuds in. Om du vill komma på denna minnesgudstjänst (utan att ha fått en inbjudan hem med posten) är du välkommen att höra av dig till oss efter 26/10 då vi vet ifall vi har plats till fler gudstjänstdeltagare än de som fått inbjudan. 
  • 26/11 Marie Linde, präst
  • 17/12 Tommy Qvennerberg, präst

Sinnesrobönen

Gud – ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,  mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Agendan för sinnesromässan (pdf)

Ann-Margreth Nyberg

Ann-Margreth Nyberg

Svenska kyrkan Eslöv

chefsstöd, Organist, Teamledare musiker