Foto: Renée Backe

Säkring av gravstenar – för din och vår säkerhet

Alla gravstenar måste vara monterade på ett säkert sätt. Under 2020-2021 kommer gravstenarna på våra kyrkogårdar att kontrolleras.

Se hur vi gör när vi testar om en gravsten klarar trycket och hör tillförordnade kyrkogårdschefen Jenny Strömberg berätta i filmen nedan!

Varför kontrolleras gravvårdarna?

För att ge besökare och anställda på kyrkogården en säker vistelse och arbetsmiljö. Gravvårdar/gravstenar högre än 0,30 meter testas för att klara ett tryck på 35 kg – detta kontrolleras minst vart femte år. Gravstenarna skall vara dubbade med korrekta dubb och lutningen måste hålla sig inom vissa ramar. Svenska kyrkan Eslöv följer Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för gravstenssäkerhet. 

Varför 35 kg (350N)

Det är vad man bedömt vara rimlig last när någon skall resa sig upp men tappar balansen och hugger tag i t. ex. gravstenen för att inte falla.

Nerlagd sten Foto: Renée Backe

Om ”min” sten inte klarar testet – vad händer då?

De stenar som inte uppfyller kraven kommer att läggas ner i väntan på åtgärd. De gravrättsinnehavare som berörs kommer att få ett brev med information om detta. 

Det är gravrättsinnehavaren som har ansvar för gravstenen och för att stenen är säker. Klarar inte stenen trycktestet och blir nedlagd kan du antingen åtgärda stenen själv eller anlita en entreprenör som utför arbetet.

Det viktiga är att arbetet utförs i enlighet med Centrala Gravvårdskomitténs riktlinjer, länk till dem finns här >> 

När arbetet är utfört skall detta rapporteras till förvaltningen. Om du inte vill dubba om gravvården utan vill göra om den till en liggande häll måste man göra en gravanordningsansökan. Ett krav är att stenen får plats på gravplatsen och är max 0,60 meter hög. Ansökningarna behandlas individuellt utifrån de regler som finns.

Om du vill ha mer information eller om du inte fått något brev trots att din sten är nedlagd får gärna kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

När och var börjar ni testa?

Vi börjar nu i höst på Eslövs kyrkogård och fortsätter sedan på resterande kyrkogårdar. Vi beräknar vara klara sommaren 2021 men det beror lite på hur vädret blir i vinter - när det fryser måste vi pausa arbetet.

Pia Sloberg och Måns Ingvarsson inspekterar en lutande gravsten Foto: Renée Backe

Kontakta begravningsverksamheten

– när du har frågor som rör gravskötsel, gravplatser, kyrkogård

0413-34 70 20 • eslov.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Sallerupsvägen 7, Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Söker du någon enskild anställd – se här >>

Jenny Strömberg

Jenny Strömberg

Svenska kyrkan Eslöv

Biträdande chef för begravningsverksamheten