Säkerhetsarbetet i vår barnverksamhet

Vårt mål är

Att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar.

Att alla föräldrar ska känna trygghet när deras barn och ungdomar är i vår verksamhet.

Miljön där vi bedriver våra verksamheter ska stimulera och utmana barn och ungdomars nyfikenhet, lärande, lek och utveckling.

För att så långt som möjligt garantera barn och ungdomars säkerhet, har vi utvecklat noggranna rutiner för att förebygga olyckor och skador.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

Läs hela vår rutin om säkerhetsarbetet i barnverksamheten i Svenska kyrkan Eslöv här >>