Remmarlövs kyrka

Remmarlövs kyrka

Historia:

Ursprungskyrkan var en stenkyrka som byggdes på 1200-talet. I slutet av 1800-talet revs kyrkan och ersattes med den befintliga kyrkan i rött tegel och skiffertak i nyromansk stil. Byggnaden består av långhus och tvärskepp. I den norra delen ligger sakristian och mot söder ligger orgelläktaren. Kyrkan invigdes 30 juni 1895 och genomgick en renovering 1971.
Gamla klenoder från den ursprungliga kyrkan finns kvar: dopfunt, malmljusstakar, predikstol och baldakin.

Den gamla medeltidskyrkan låg några 100 meter öster om den nuvarande kyrkan. Den var en ganska liten kyrka med sina 14 x 6 meter och bestod av långhus och kor. Senare tillkom ett vapenhus på den södra sidan.
Kyrkklocka fanns i ett separat klockhus i trä som stod nordväst om kyrkan. Idag finns det inga spår kvar av detta klockhus.

Remmarlövs gamla kyrkogård användes från 1100-talet och fram till 1895 då den ersattes av den nya kyrkogården vid den nybyggda kyrkan.

Interiör:

Dopfunten är av sandsten och tillverkad 1200-talet
Predikstolen tillverkades 1753 med bilder utskurna av Peter Löfberg i Gullarp. Baldakinen är äldre och har Christian IV’s monogram.
Malmljusstakarna på altaret tillkom under 1500-talet.

Källa: Internet (wikipedia, Eslövs kommun, www.esff.se)

Remmarlövs kyrka - kort historik och beskrivning

Vill du läsa mer om Remmarlövs kyrka finns här en avskrift av foldern "Remmarlövs kyrka - en kort historik och beskrivning" från 1993

Orgeln i Remmarlövs kyrka

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering

Foto: Renée Backe

KONTAKTA EXPEDITIONEN

– när du vill fråga något eller boka dop, vigsel, hyra lokal

0413-34 70 00 • eslov@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Utvägen 9, 241 31 Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Öppet

  • Mån, tis, tor 9-15 (lunchstängt 12-13)
  • Ons, fre 9-12

Söker du någon enskild anställd – se här >>