Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Eslöv Besöksadress: Utvägen 9, 24131 ESLÖV Postadress: Box 61, 24121 ESLÖV Telefon: +46(413)347000 E-post till Svenska kyrkan Eslöv

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Remmarlövs kyrka

Remmarlövs kyrka

Historia:

Ursprungskyrkan var en stenkyrka som byggdes på 1200-talet. I slutet av 1800-talet revs kyrkan och ersattes med den befintliga kyrkan i rött tegel och skiffertak i nyromansk stil. Byggnaden består av långhus och tvärskepp. I den norra delen ligger sakristian och mot söder ligger orgelläktaren. Kyrkan invigdes 30 juni 1895 och genomgick en renovering 1971.
Gamla klenoder från den ursprungliga kyrkan finns kvar: dopfunt, malmljusstakar, predikstol och baldakin.

Den gamla medeltidskyrkan låg några 100 meter öster om den nuvarande kyrkan. Den var en ganska liten kyrka med sina 14 x 6 meter och bestod av långhus och kor. Senare tillkom ett vapenhus på den södra sidan.
Kyrkklocka fanns i ett separat klockhus i trä som stod nordväst om kyrkan. Idag finns det inga spår kvar av detta klockhus.

Remmarlövs gamla kyrkogård användes från 1100-talet och fram till 1895 då den ersattes av den nya kyrkogården vid den nybyggda kyrkan.

Interiör:

Dopfunten är av sandsten och tillverkad 1200-talet
Predikstolen tillverkades 1753 med bilder utskurna av Peter Löfberg i Gullarp. Baldakinen är äldre och har Christian IV’s monogram.
Malmljusstakarna på altaret tillkom under 1500-talet.

Källa: Internet (wikipedia, Eslövs kommun, www.esff.se)

Bild: Renée Backe