Foto: Renée Backe

Östra Strö kyrka

Liksom cirka 350 andra kyrkor i det danska landskapet Skåne började Östra Strö kyrka byggas någon gång under 1100-talet. Den hade då ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor och en halvrund absid längst i öster. Förmodligen byggdes också ett med långhuset jämnbrett torn i väster. Av detta finns nu endast det ursprungliga koret bevarat, som idag fungerar som sakristia.
Precis som i de flesta andra kyrkorna slogs även här valv på 1400-talet.

Det gamla tornet revs i slutet av 1700-talet och ett nytt byggdes. Långhuset byggdes om 1865 och korsarmarna i norr och söder tillkom, och kyrkan fick därmed sitt nuvarande utseende.

Predikstolen, som är i trä, tillverkades 1592.

I altarskåpet finns en alabasterrelief från 1500-talet, tillverkad i Flandern. Och i sakristian, som en gång var det gamla koret, finns medeltida kalkmålningar som dateras till runt år 1500.

Dopfunten som är från tidig medeltid, och alltså samtida med kyrkan, har ett dopfat av mässing från första hälften av 1500-talet.

Kyrkan återinvigdes 2004 efter en renovering.

 

På denna länk finns en 360-gradersbild av Östra Strö kyrka >> 

Orgeln i Östra Strö kyrka

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering

Foto: Renée Backe
Foto: Renée Backe
Foto: Renée Backe
Foto: Renée Backe

KONTAKTA EXPEDITIONEN

– när du vill fråga något eller boka dop, vigsel, hyra lokal

0413-34 70 00 • eslov@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Utvägen 9, 241 31 Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Öppet

  • Mån, tis, tor 9-15 (lunchstängt 12-13)
  • Ons, fre 9-12

Söker du någon enskild anställd – se här >>