Svenska kyrkan Eslöv

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Eslöv Besöksadress: Utvägen 9, 24131 ESLÖV Postadress: Box 61, 24121 ESLÖV Telefon: +46(413)347000 E-post till Svenska kyrkan Eslöv

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Örtofta kyrka


Historia:

En tavla över huvudingången upplyser att kyrkan byggdes 1862 av greve Henrik Dücker på Örtofta gård, dåvarande kyrkans patronus. På samma plats som nuvarande kyrka fanns tidigare en äldre kyrka som var uppförd någon gång på 1100-talet. Av den gamla kyrkan återstår endast nedre delen av det kraftiga tornet. Detta parti byggdes eller ombyggdes 1639, ett årtal som alltjämt finns infällt på tornmuren tillsammans med initialerna BL-HR-MS. Bokstäverna syftar på dåvarande ägaren till Örtofta gård Henrik Ramel och hans båda hustrur Brita Lunge och Margareta Skeel.

Interiör:
Under korbågen (inne i kyrkan) står altartavlan uppställd, en välgjord kopia av Leonardo da Vincis berömda "Nattvarden", uppförd 1927 av konstnären Anders Waldur.
Dopfunten är kyrkans äldsta och konsthistoriskt nog den mest intressanta klenoden. Den är tillverkad i sandsten av Mårten Stenmästare, känd från Lunds domkyrka. En inskription på kantens över sida säger: ”Martin mik giardi”. Det är runskrift och betyder ”Martin” eller ”Mårten gjorde mig”. Dopfatet i mässing härrör från 1600-talet.
I taket hänger två stora ljuskronor, skänkta av grevinnan Eva Dücker, som var den sista av sin ätt.
Intill predikstolen står en gammal trädgårdsstol från slutet av 1600-talet.
I tornet hänger två klockor, den större från 1949 och den mindre från 1802.
Källa:
Eslövs kommuns hemsida.
Ulf Fyhn

Ulf Fyhn

Svenska kyrkan Eslöv

Säsongsanställd kyrkovaktmästare

Direkt: 072-593 21 73

Mer om Ulf Fyhn…

Örtofta kyrka/församlingsgård/kkg (under sommarhalvåret)