Foto: Glenn Nilsson

Orgeln i Örtofta kyrka

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering

HISTORIK

Den föregående orgeln var byggd 1864 av Lundahl & Olsen, 10 stämmor (varav 8 finns i nuvarande orgel).

NUVARANDE ORGEL

1936 A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund
Disposition uppgjord av kantor Bauer enligt SAOK 1956

FASAD

1864, nu stum tidigare ljudande med 21 lägsta i principal 8’ C-g#0. Orgelhus mestadels av fur 1864 med tätning av fiberplatta 1936.

Stort kulturhistoriskt värde av lokalt romantiskt koncept och teknologi. Orgeltyp som numera är relativt sällsynt i fungerande skick. Fasad och pipverk 1864 av mycket stort kulturhistoriskt värde.

SPELBORD

1936, fristående söder om orgeln, vänt mot söder. Färgade manubrier. Originalpall. Ny notställsbelysning.

KLAVIATUROMFÅNG

 • Manual: C-g3
 • Pedal: C-f1

DISPOSITION

Man I

 • Borduna 16’
 • Principal 8’
 • Rörflöjt 8’
 • Oktava 4’
 • Nasat 2 2/3'

SV II

 • Gedackt 8’
 • Gamba 8’
 • Salicional 8’
 • Voix céleste 8’
 • Rörflöjt 4’
 • Piccolo 2’

Pedal

 • Subbas 16’
 • Cello 8’
Foto: Glenn Nilsson