Foto: Glenn Nilsson

Orgeln i Ljusets kapell

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering

NUVARANDE ORGEL

1976 J Künkels Orgelverkstad AB, Lund (Reservdelslåda i orgeln märkt Eslöv 73)

PLACERING

På golvet i vänstra hörnet.

FASAD

Ljudande fasad med pipor ur Subbas 16’ C-d0 och Principal 4’ C-h0 (förmodligen är de tre minsta piporna i fasaden stumma). Orgelhus av fur.

Arkitektoniskt ansluter orgeln väl till det samtida kapellet. Orgelns disposition är anpassad till begravningsrepertoar med kvardröjande inslag av orgelrörelse.

SPELBORD

I fasaden. Registerandrag av lövträ med graverade skyltar av vit plast. Undertangenter med vita plastbelag. Klavbackar av björk

KLAVIATUROMFÅNG

 • Manualerna C-g3
 • Pedalen C-f1

Man I

 • Rörflöjt 8'
 • Principal 4'
 • Waldflöjt 2'
 • Kvint 1 1/3'

Man II BV SV

 • Gedackt 8'
 • Salicional 8'
 • Koppelflöjt 4'

Ped

 • Subbas 16'
 • II-I, II-P, I-P
Foto: Glenn Nilsson