Foto: Glenn Nilsson

Orgeln i Borlunda kyrka

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering

HISTORIK                           

Den föregående orgeln var byggd 1868 av Sven Fogelberg, Lund, 11 stämmor.

NUVARANDE ORGEL           

A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund, 1928. (1929 enligt SAOK 1953). Renoverad av Mårtenssons 2003.                                                                                    

PLACERING

Stort kulturhistoriskt värde av lokalt tyskinfluerat romantiskt koncept och teknologi. Orgeltyp som numera är mycket sällsynt i fungerande skick. Klart inspirerad av Walckers orglar via Axel Boberg. En av Mårtenssons största och viktigaste romantiska orglar av omistligt värde för skånsk orgelhistoria.

I tornrummet bakom stenvalv och ornament. Orgelhusgavlar av fur. 

FASAD                                

1928, stum. Kärnlösa zinkpipor i tre fält. Fasad av nygotiska stenvalv och rosettornament, förmodligen samtida med kyrkan.                     

SPELBORD                          

1928, fristående framför orgeln, vänt mot koret. Färgade manubrier. Originalpall.

KLAVIATUROMFÅNG           

  • Manual: C-a3
  • Pedal: C-f1

DISPOSITION

HV I
Borduna 16’
Principal 8’
Flûte harm. 8’
Gamba 8’
Dolce 8’
Oktava 4’
Rörflöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur 3-4chor
Trumpet 8'

SV II
Violinprincipal 8’
Salicional 8’
Voix céleste 8’
Gedackt 8’
Traversflojt 4’
Flautino 2'
Oboe 8'

Pedal
Principalbas 16'
Subbas 16’
Gedacktbas 16’
Cello 8’
Bombarde 16'

Foto: Glenn Nilsson
Foto: Glenn Nilsson
Digitala spelbordet Foto: Glenn Nilsson