Om oss

Svenska kyrkan Eslöv består av Eslövs, Marieholms, Östra Onsjö församlingar.

Svenska kyrkan Eslöv styrs av kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd. En kyrkoherde med övergripande ansvar leder både verksamhet och administration. Församlingarna har församlingsråd som ansvarar för lokala frågor.

Svenska kyrkan Eslöv tillhör Lunds stift (som i sin tur är uppdelat i olika kontrakt – vi tillhör Frosta-Rönnebergs kontrakt)

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Kyrkorådet

Svenska kyrkan Eslöv styrs av det gemensamma kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige.

Församlingsråden

I ett pastorat har församlingsråden det lokala ansvaret för gudstjänstliv under ett gemensamt kyrkoråd.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som beskriver hur vi i Svenska kyrkan Eslöv arbetar med kyrkans att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Ekonomi

Mål- och verksamhetsplaner/budget, verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser och för Svenska kyrkan Eslöv

#svenska kyrkan eslöv
#eslövs pastorat
#eslövs församling
#marieholms församling
#östra onsjö församling