Foto: Renée Backe

Nystart för utökat samarbete

Polis-diakon ger samtalsstöd till Polisen i Eslöv

Marsregnet strilar ner över Polisens tillfälliga lokaler som, när Felix huserade här, bar smeknamnet ”Matlådan”. Personalen har precis avslutat måndagsmorgonens genomgång av helgens händelser i Eslöv, Höör och Hörby.

Med på dagens möte är även diakon Carola Störbäck som var mitt uppe i sin utbildning till Polis-diakon när Polisen hörde av sig till Svenska kyrkan Eslöv för att höra om det fanns möjlighet till just ett sådant samarbete.

Nysatsning på utökat samarbete

–Det var Polisen på nationell nivå som ville utöka samarbetet med Svenska kyrkan säger Mats Odeståhl, lokalpolis i Eslöv. Polisen och kyrkan har samarbetat i många år, men nu ville båda parter göra en nysatsning som vi i Eslöv ville vara en del i. Carola kommer att vara ett samtalsstöd för personalen som kan behöva prata av sig efter upplevelser i tjänsten men också kanske lätta på trycket när det är tufft på ett personligt plan. Hon kommer också vara med oss när vi lämnar dödsbud eller för att stötta brottsoffer.

Det är en styrka att Carola genom sin utbildning och praktik har kännedom om polisernas arbetssituation men samtidigt inte representerar organisationen.

–Det kan vara lättare att öppna sig för någon som inte är ens chef eller kollega men som ändå finns nära arbetsplatsen och har förståelse för hur man jobbar och vad man möter i tjänsten, säger Carola Störbäck.

Ett 25-tal poliser jobbar i yttre tjänstgöring Inom lokalpolisområde Eslöv. Till det kommer utredare samt administrativ personal och efter sommaren kommer organisationen ytterligare förstärkas med områdespoliser som bland annat kommer att arbeta med narkotikaärenden.

Samhällsaktör att räkna med

Svenska kyrkan Eslövs vision är att vara en samhällsaktör att räkna med. Här kan vi vara med och stötta Polisen i deras viktiga arbete för medborgarna men också stötta människor som drabbats av olyckor eller brott.

Text & bild: Renée Backe

Foto: Renée Backe

KYRKA-POLIS I SAMVERKAN

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift präst/pastor/diakon som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet. 

Efter utbildningen ska deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter. Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.