Foto: Glenn Nilsson

Ny orgel i Ljusets kapell

För att bättre kunna möta önskemål av musik vid begravningsgudstjänster har en ny orgel till Ljusets kapell införskaffats.

Den nya orgeln är digital och av märket Viscount och ger större klangliga möjligheter till variation och uttryck. 

Den tidigare mekaniska orgeln kommer finnas kvar men har dessvärre varit behäftad med en rad olösliga bekymmer vilket föranlett detta nyförvärv.

Vi hoppas den nya orgeln får tjäna som ett berikande musikinstrument i kapellet.