Foto: Renée Backe

Nya entrén klar

Äntligen kan vi välkomna er till Eslövs kyrkas nya tillgänglighetsanpassade huvudingång som nu är både säkrare, snyggare och tryggare. 

Via en komplett markanläggning i sten (blekingegranit) har det byggts två ramper och en trappa i direkt anslutning till den sedan tidigare befintliga entrén. Handledarna som löper längs respektive ramp har försetts med infälld belysning. Dessutom har två nya armaturer monterats som belyser hela entrépartiet närmast kyrkan.

Eslövs kyrka by night Foto: Renée Backe
Eslövs kyrkas huvudentré från sidan Foto: Renée Backe
Peter Sjöndin Magnusson

Peter Sjöndin Magnusson

Svenska kyrkan Eslöv

Fastighetsansvarig