Ann-Margreth Nyberg dirigerar Svenska kyrkan Eslövs körer vid kyrkoherdemottagningen 2014
Foto: Renée Backe

Musik

Vi vill att musiken ska fungera som uttryck och medel för gemenskap och upplevelse. Musiken och sången förstärker och kompletterar det talande ordet. Den öppnar sinnet och är en utväg för meditation och tillbedjan.

Mer om vår musikverksamhet: