Miniorer (Stehag)

För barn i förskoleklassen och årskurs 1

Går du i förskoleklass - årskurs 1 och vill ha en fritidsaktivitet, där du får pyssla, leka samt ha roligt tillsammans med andra barn i samma ålder, är du välkommen till Miniorerna. Vi träffas en gång i veckan i församlingshemmet i Stehag.

Vi barnpedagoger kommer ner till skolan och hämtar barnen när skoldagen är slut, för att sedan gå gemensamt upp till församlingshemmet. Under terminens gång medverkar vi i gudstjänster för små och stora, i både Stehag och Billinge.

Om du vill anmäla ditt barn till aktiviteten eller om du undrar över något, går det bra att antingen ringa på mobilnummer: 072-593 20 37 eller maila till Camilla Persson på Camilla.persson@svenskakyrkan.se

Heléne Persson

Heléne Persson

Svenska kyrkan Eslöv

Barnpedagog

Daniel Jönsson

Daniel Jönsson

Svenska kyrkan Eslöv

Fritidspedagog