Foto: Erika Heil-Utbult

Matematik - åk 1-3

Räkna med kyrkan!

 

Årskurs 1 - 3

Eleverna får hitta geometriska figurer i kyrkan i såväl 2D som 3D. Vi hittar mönster och skapar egna mönster utifrån de geometriska formerna.

Vi mäter hur stor kyrkan är, såväl längd, bredd som höjd, med olika enheter.

Vi räknar antalet av olika förekommande symboler och mönster.

Plats: Kyrkan

Tid: 45-90 min

KOPPLING TILL LÄROPLANEN:

Matematik - syfte

  • Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

    Ur LGR 11