Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Leva vidare

– en samtalsgrupp för dig som förlorat din livskamrat

När döden drabbar någon som står oss nära, förändras även vårt eget liv. Varje människas sorg är unik. Ändå kan vi ofta känna igen oss när vi delar tankar, känslor och erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Att få prata med andra kan vara läkande och en hjälp i sorgen. Två gånger om året inbjuder vi till Leva vidare - samtalsgrupp. Gruppen vänder sig till dig som förlorat en livskamrat – make/maka/partner/sambo/särbo.

Vi träffas vid sju tillfällen och samtalar om sorgen och saknaden, om döden och om hur livet förändras. Det behöver ha gått minst 3 månader sedan du förlorade din livskamrat.

Ny grupp startar hösten 2021

Nu tar vi emot anmälningar till den grupp som startar den 27/9. Anmäl dig senast 14/9 till 0413-34 70 00.

Om du förlorat en annan närstående

Om du förlorat någon som du stod i en annan relation till, så kan vi ibland hjälpa till med hänvisning till grupper på närliggande orter. Du är även välkommen att kontakta en präst eller diakon för enskilda samtal. 

Om du har tankar eller frågor kring Leva vidare grupperna är du välkommen att höra av dig till:

Marie Linde

Marie Linde

Svenska kyrkan Eslöv

Präst

Anna Sjögren

Anna Sjögren

Svenska kyrkan Eslöv

Diakon