Foto: Renée Backe

Kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln och underhållet av följande anläggningar:

Kyrkogårdar:

 • Billinge
 • Västra Strö
 • Bosarp (nya och gamla)
 • Trollenäs
 • Gullarp
 • Näs
 • Stehag (vid kyrkan)
 • Remmarlöv (nya och gamla)
 • Västra Sallerup (vid kyrkan)
 • Östra Strö
 • Skarhult
 • Borlunda
 • Skeglinge
 • Gårdstånga
 • Holmby
 • Reslöv
 • Östra Karaby

Begravningsplatser:

 • Eslöv
 • Örtofta
 • V Sallerup
 • Stehag
 • Reslöv

Urnlundar:

Finns på kyrkogårdarna:

 • Eslöv
 • Gårdstånga
 • Skarhult
 • Reslövs gamla kyrkogård
 • Västra Sallerup

Minneslundar:

Finns på kyrkogårdarna i:

 • Eslöv
 • Örtofta
 • Stehag
 • Billinge
 • Trollenäs
 • Bosarp
 • V Strö
 • Gårdstånga
 • Holmby
 • Reslöv
 • Östra Karaby

Vägar till skånska kyrkogårdar

Regionmuseet i Skåne/Landsantikvarien i Skåne har tagit fram en skrift/vägvisare för dig som vill veta mer om:

 • kyrkogården, gravplatsen och gravvården i relation till seder och bruk och samhällsutveckling
 • hur du själv kan forska vidare kring kyrkogårdarna och de människor som begravts där
 • hur kyrkogården som sammansatt kulturmiljö är viktig för den biologiska mångfalden
 • hur du på olika sätt kan förmedla din kunskap om kyrkogårdar till andra

Läs skriften ”VÄGAR TILL SKÅNSKA KYRKOGÅRDAR” som pdf här >>

Pia Johansson

Pia Johansson

Svenska kyrkan Eslöv

Förvaltningsassistent

Mer om Pia Johansson

Kontakta Pia om du har frågor som gäller gravärenden av olika slag.Telefontid: må-to 9-12. Fredag stängt. Mejla gärna så återkommer vi!

Jenny Strömberg

Jenny Strömberg

Svenska kyrkan Eslöv

Tillförordnad kyrkogårdschef

Carolina Viberg

Carolina Viberg

Svenska kyrkan Eslöv

Kyrkogårdschef - föräldraledig