Foto: Renée Backe

Kyrkogårdar

Begravningsverksamheten ansvarar för skötseln och underhållet av följande anläggningar:

Kyrkogårdar:

 • Billinge
 • Borlunda 
 • Bosarp (nya och gamla)
 • Gullarp
 • Gårdstånga
 • Hammarlunda 
 • Harlösa
 • Holmby
 • Högseröd
 • Näs
 • Remmarlöv (nya och gamla)
 • Reslöv
 • Skarhult
 • Skeglinge
 • Stehag (vid kyrkan)
 • Trollenäs
 • Västra Sallerup (vid kyrkan)
 • Västra Strö
 • Östra Karaby
 • Östra Strö

Begravningsplatser:

 • Eslöv
 • Örtofta
 • V Sallerup
 • Stehag
 • Reslöv

Urnlundar:

 • Eslöv
 • Gårdstånga
 • Skarhult
 • Reslövs gamla kyrkogård
 • Västra Sallerup

Minneslundar:

 • Eslöv
 • Örtofta
 • Stehag
 • Billinge
 • Trollenäs
 • Bosarp
 • V Strö
 • Gårdstånga
 • Holmby
 • Reslöv
 • Östra Karaby

Vägar till skånska kyrkogårdar

Regionmuseet i Skåne/Landsantikvarien i Skåne har tagit fram en skrift/vägvisare för dig som vill veta mer om:

 • kyrkogården, gravplatsen och gravvården i relation till seder och bruk och samhällsutveckling
 • hur du själv kan forska vidare kring kyrkogårdarna och de människor som begravts där
 • hur kyrkogården som sammansatt kulturmiljö är viktig för den biologiska mångfalden
 • hur du på olika sätt kan förmedla din kunskap om kyrkogårdar till andra

Läs skriften ”VÄGAR TILL SKÅNSKA KYRKOGÅRDAR” som pdf här >>

Kyrkogården – plats för möten och meditation

Sensommarblommor, träd och buskar gör Eslövs kyrkogård till en lummig, parkliknande oas som är skön att strosa runt i. Det susar i björkarnas kronor – i övrigt är det tyst och stilla.

KONTAKTA BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

– när du har frågor som rör gravskötsel, gravplatser, kyrkogård

0413-34 70 20 • eslov.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Sallerupsvägen 7, Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Söker du någon enskild anställd – se här >>