Foto: Chris Yates on Unsplash

Inspelad musik i kyrkan

Från och med 1 april 2019 går det bara att spela CD-skiva eller via iTunes i våra kyrkor.

Ibland kommer önskemål om att ha inspelad musik vid dop, bröllop och begravning. I och med att tjänsten Spotify Business upphör får musik från Spotify inte längre spelas i offentliga sammanhang utan endast i hemmiljö för ett begränsat antal vänner. Det privata Spotify-abonnemanget får inte spelas i offentlig miljö.

Hur kan man göra nu?

  1. CD-skiva  Det är tillåtet för en person att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara i original, det får alltså inte vara en CD-skiva någon bränt själv. Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänstsammanhang.
  2. iTunes  Det är tillåtet för en privatperson att laddad ner en låt eller sång från iTunes och spela upp.

Bakgrund

Att Spotify inte längre får användas beror på avtal om STIM-ersättning gällande licenser/royalty till skivbolagen. Vid köp av CD-skiva eller via iTunes betalas licens/royalty automatiskt vid köpet. Svenska kyrkan har centralt avtal med STIM som gör att vi får lov att spela upp musiken offentligt.

Viktigt att tänka på

Våra kyrkor och kapell har olika tekniska förutsättningar för uppspelning av digital musik. Kontakta kyrkvaktmästarnas arbetsledare Jan Roj för mer information om vad som gäller i respektive lokal. Om det gäller begravning kan även begravningsbyrån vara behjälplig.

Kom ihåg att ange titel och kompositör i eventuellt programblad.

Levande musik

Våra musiker är proffs på levande musik och kan ge råd om vilken typ av musik som kan passa i olika situationer och de lokaler vi har. Kontakta dem om du vill ha tips och råd!