Foto: Renée Backe

Ideell i Svenska kyrkan Eslöv - du behövs!

Som ideell i Svenska kyrkan Eslöv ger du av din tid, din kunskap, din kärlek och ditt engagemang. Du blir en ljusglimt för andra och du blir del av ett sammanhang som värnar livet, glädjen och den goda gemenskapen.

Som ideell utgår du från dina gåvor, din kompetens och din förmåga. Du bidrar lite eller mycket, ofta eller någon gång om året. Välkommen som ideell! Du behövs!

I Svenska kyrkan Eslöv finns många möjligheter till ideellt engagemang. 

Jag hinner inte engagera mig i den utsträckning som jag skulle vilja, men här kan jag bidra så mycket jag kan utan att binda upp mig eller att det på något sätt förpliktigar

Jennie Runesson, ideell i Svenska kyrkan Eslöv

Ideellt engagerade finns i följande sammanhang

Kontakta oss om du vill vara med!

Gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du knuten till en eller några av våra 20 kyrkor. Du välkomnar människor som kommer för att fira gudstjänst, delar ut psalmböcker och agendor.

Ideell på Öppet café, Hållplats för själen (Eslöv)

Som ideell medarbetare på diakonins öppna café finns du med i gemenskapen, sitter ner och pratar med dem som kommer och är behjälplig i köket. Du kan även finnas med på en akutlista, som vi använder för att ringa in extra resurser när t ex någon ordinarie medarbetare är sjuk.

Ideell värd på gemenskapsträffar

Som ideell på våra gemenskapsträffar kan du hjälpa till med förberedelser i köket och servering. Du kan även ha till uppgift att hälsa välkommen eller stå i dörren och ta emot när folk droppar in.

Ideell i diakonins hjälp- och stödverksamhet

Ta emot och sortera second-handkläder, packa matkassar, delta i öppet café eller Tosselilla-utfärd för barnfamiljer.

Ideell på utfärder

Som ideell i arbetet med utfärder inom Svenska kyrkan Eslöv sitter du med i en planeringsgrupp och förbereder utfärderna. Någon av de ideella i planeringsgruppen följer även med som resurs på utfärderna.

Ideell på Tosselillautfärd

I juni varje år anordnar diakonala teamet en bussresa till Tosselilla för ekonomiskt utsatta familjer. Som ideell på Tosselillaresan är du värd, grillar korv och hjälper till att skapa en trivsam och god stämning