Hundra år av körsång

1918-2018 Billinge kyrkokör 100 år

{publicerad 180310}

Ända sedan 1918 har kören i Billinge samlat sångare som genom åren bjudit skön sång för församlad publik och skapat glädje och välmående för dess deltagare.

1917 anställdes Ruben Alexander Persson som kantor och organist i Billinge församling, en tjänst som han innehade i 45 år. 1918 tog kantor Persson initiativ till bildandet av en kyrkokör i Billinge och när vi i år skriver 2018, är det alltså 100 år sedan Billinge kyrkokör startade.

Ännu idag lever kören vidare med stor välmåga. 100 år – det ger spännande perspektiv! Kören startade under brinnande första världskrig och fick också uppleva det andra. Sedan får vi inte förglömma all teknisk, kulturell, kyrklig, social och politisk utveckling kören har fått vara med om. I tider då, som vi brukar säga, det moderna Sverige formades.

Ruben A Persson var körens ledare fram till pensioneringen 1962 då hustrun Frideborg Persson efterträdde både som församlingens kantor och körledare. En tjänst hon hade fram till pensioneringen i december 1977.

Åter till perspektivet – 100 år. Storleken på kören, antalet sångare har säkert skiftat under åren. Det är så med en grupp människor som samlas kring något gemensamt, i vårt fall sång.

Foto: Lovisa Olsson

Tänk så många timmar som lagts ner dessa år för att öva i sångstämmor och den repertoar kören skulle framföra! Tänk på så många öron som fått lyssna på sången och som skapat stämning och högtid hos såväl församling som den enskilde lyssnaren! Tänk så många notblad som använts till körsångarna – tryckta inköpta notblad, vackert handskrivna noter, kanske kopierade som en blå-stencil (med rödsprit) och så vidare. Ja, så kan vi hålla på och fantisera…

Nämnas kan i det här sammanhanget att den tekniskt intresserade kantorn Ruben A. Persson började använda bandspelare vid körövningar. Idag använder vi datorinspelade stämmor som ska underlätta för körsångare att lära sig sin stämma.

Det finns säkert mycket som kan berättas och skrivas om Billinge kyrkokör. Här görs några få nedslag i en enastående historia.

Kören har under åren sjungit på de stora kyrkliga högtiderna som advent, jul, påsk tacksägelsedagen och alla helgon. Ett bestående inslag har varit medverkan vid luciahögtiden i december. Kören har också framträtt vid firandet av vårens ankomst, Valborg och vid firandet av Svenska flaggans dag, som det hette förr.

Billinge kyrkokör har också samarbetat med andra körer, ex Västerstads och Östraby kyrkokörer och har vid två tillfällen sjungit i stora körsammandragningar med Kjell Lönnå som ledare; 2001 i Hörby och 2000-2002 i Globen, Stockholm.

Foto: Lovisa Olsson

Kören har gjort också några utlandsresor. Tillsammans med Stehags kyrkokör gick en resa till Toscana och i september 2017 var resmålet Budapest. Där framträdde kören vid ett par konserttillfällen.

100-årsjubiléet kommer uppmärksammas på olika sätt, bland annat planeras till sommaren en utställning i Billinge kyrka.

Kören bjuder in till födelsedagskalas lördag 15 september med en avslutande musikgudstjänst kl 18 i Billinge kyrka. Mer information kommer framöver.

På Tacksägelsedagen, den 14 oktober kl 18, når vi höjdpunkten på jubiléet. Då blir det jubiléumskonsert i Billinge kyrka. På programmet står förutom ett knippe a cappellasånger, med en historisk tillbakablick, Mässa i G-dur av Franz Schubert. Billinge kyrkokör sjunger tillsammans med solister och stråkorkester under Glenn Nilssons ledning.

”Endast musiken kan, efter teologin, verka det som teologin på andra sätt kan åstadkomma, nämligen att lugna och glädja människans själ” – Martin Luther

Det kan man säga att Billinge kyrkokör gjort under sina 100 år och framgent gör.

 Välkommen att fira Billinge kyrkorkör! Hipp, hipp hurra!

/ Glenn Nilsson, organist och körledare