Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Eslöv Besöksadress: Utvägen 9, 24131 ESLÖV Postadress: Box 61, 24121 ESLÖV Telefon: +46(413)347000 E-post till Svenska kyrkan Eslöv

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Holmby kyrka

Holmby kyrka

Hitta till Holmby kyrka >>

Hör oss berätta om Holmby kyrka >>

Rymmer 260 besökare (med extra vaktmästare) – 149 vid normal bemanning (pga brandsäkerhetsbestämmelser)

Holmby kyrka är en stenkyrka med ursprung från 1100-talet. Mot slutet av 1800-talet byggdes kyrkan om och endast det gamla tornet bevarades. Kyrkan ligger upphöjt omgiven av kyrkogården. Bakom kyrkan, från vägen sett, ligger en träddunge med minneslund, den s.k. ceremoniplatsen och kyrkstugan.

Historia:

Kyrkan som ursprungligen uppfördes på 1100-talet kompletterades med ett torn omkring år 1200. Kyrkans nuvarande stil med tresidig sakristia i öster byggdes 1872-73, det gamla tornet bevarades dock. I bågöppningen vid tornets södra sida finns en liten figur uthuggen i pelaren. Den påminner om ”Jätten Finn” i Lunds domkyrka. Holmby kyrka har inventarier av träsnidarna Jacob Kremberg och Statius Otto.

I tornets sydvästra hörn hade placerats en runsten som först gömts undan av grus och sten vid en reparation men som sedan återfanns 1650. 1899 togs runstenen fram och tyddes. Ristningarna är från 1025 - 1050 och lyder: "Sven reste denna sten efter Torger, sin fader".

1939 restaurerades kyrkan och då fann man en rad röda sandstensblock från Öved som 1872 använts som fyllnadsmaterial när man byggde den nya kyrkan.

Den 24 augusti 1873 stod den nuvarande kyrkan färdig med takprydnad på det gamla tornet.

Bild: Renée Backe
Bild: Renée Backe
Carina Grönvall

Carina Grönvall

Svenska kyrkan Eslöv

Kyrkovaktmästare

Direkt: 072-593 21 59

Mer om Carina Grönvall

Gårdstånga kyrka (under sommarhalvåret)