Foto: Renée Backe

Holmby kyrka

Holmby kyrka är en stenkyrka med ursprung från 1100-talet. Mot slutet av 1800-talet byggdes kyrkan om och endast det gamla tornet bevarades. Kyrkan ligger upphöjt omgiven av kyrkogården. Bakom kyrkan, från vägen sett, ligger en träddunge med minneslund, den s.k. ceremoniplatsen och kyrkstugan.

Historia:

Kyrkan som ursprungligen uppfördes på 1100-talet kompletterades med ett torn omkring år 1200. Kyrkans nuvarande stil med tresidig sakristia i öster byggdes 1872-73, det gamla tornet bevarades dock. I bågöppningen vid tornets södra sida finns en liten figur uthuggen i pelaren. Den påminner om ”Jätten Finn” i Lunds domkyrka. Holmby kyrka har inventarier av träsnidarna Jacob Kremberg och Statius Otto.

I tornets sydvästra hörn hade placerats en runsten som först gömts undan av grus och sten vid en reparation men som sedan återfanns 1650. 1899 togs runstenen fram och tyddes. Ristningarna är från 1025 - 1050 och lyder: "Sven reste denna sten efter Torger, sin fader".

1939 restaurerades kyrkan och då fann man en rad röda sandstensblock från Öved som 1872 använts som fyllnadsmaterial när man byggde den nya kyrkan.

Den 24 augusti 1873 stod den nuvarande kyrkan färdig med takprydnad på det gamla tornet.

Orgeln i Holmby kyrka

Utdrag ur Lunds stifts orgelinventering

Foto: Renée Backe
Runstenen vid Holmby kyrka Foto: Renée Backe
Denna runsten låg inmurad i Holmby kyrktorns sydvästra hörn och framtogs år 1908. Stenen vars runristning stammar från vikingatiden (800-1050 e Kr) har ingått i en samling av flera resta stenar. Skeppet med drakhuvudena är en mytisk symbol. Även ett kors ingår i ristningen som i översättning lyder: "Sven reste dessa stenar efter sin fader Thorger" Foto: Renée Backe

KONTAKTA EXPEDITIONEN

– när du vill fråga något eller boka dop, vigsel, hyra lokal

0413-34 70 00 • eslov@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Utvägen 9, 241 31 Eslöv
Postadress: Box 61, 241 21 Eslöv

Öppet

  • Mån, tis, tor 9-15 (lunchstängt 12-13)
  • Ons, fre 9-12

Söker du någon enskild anställd – se här >>