Foto: Renée Backe

Gudstjänster

Välkommen till våra gudstjänster! Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. Där samlas vi för att möta Gud och varandra, för att bli uppmuntrade, få förlåtelse och vila.

På gång i Svenska kyrkan Eslöv

Här hittar du gudstjänster och annat

Gudstjänster och mässor

Varje vecka firar vi gudstjänst och/eller mässa i flera av våra fina kyrkor och/eller kyrksalar. Vi kan också vara utomhus och ha friluftsgudstjänst, musikgudstjänst, familjegudstjänst, eller andra temagudstjänster. 

Ungdoms- och familjegudstjänster

är riktade till den yngre generationen, men ung i sinnet kan man vara hela livet! Alltså är alla hjärtligt välkomna!