Foto: Renée Backe

Gudstjänster

Välkommen till våra gudstjänster! Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. Där samlas vi för att möta Gud och varandra, för att bli uppmuntrade, få förlåtelse och vila.

På gång i Svenska kyrkan Eslöv

Här hittar du gudstjänster och annat

Gudstjänster och mässor

Varje vecka firar vi gudstjänst och/eller mässa i flera av våra fina kyrkor och/eller kyrksalar. Vi kan också vara utomhus och ha friluftsgudstjänst, musikgudstjänst, familjegudstjänst, eller andra temagudstjänster. 

Ungdoms- och familjegudstjänster

är riktade till den yngre generationen, men ung i sinnet kan man vara hela livet! Alltså är alla hjärtligt välkomna!

Sinnesromässa

Sinnesromässan är en enkel mässa med ljuständning, bön, musik och stillhet. Vi får vila från det som tynger oss och hämta styrka att gå vidare.

Ett rum för dina tankar

Vill du ha en stilla plats där det både finns rum för din sorg och en öppning för att leva vidare efter en förlust?

Taizémässa

En enkel gudstjänst med böner, bibelord och sånger som sjungs gång på gång i enkla stämmor, inramat av tystnad och tända ljus.

Musik och meditation

Ge dig en stunds nedvarvning och lyssna till texter, musik, Gud och dina egna tankar

Digitala andakter

Några minuter långa andakter med våra präster, diakoner och musiker i våra olika kyrkor, församlingshem och mötesplatser. Längst ner hittar du även filmer om påsken samt advent/jul.

Kyrktaxi till gudstjänsten

Vi vill hjälpa dig som bor i någon av våra församlingar och har svårt att på egen hand ta dig till våra gudstjänster.

Beställ kyrktaxi på telefon 0413-34 70 99 (var tydlig med att din beställning gäller kyrktaxi) så står vi för kostnaden.

#kyrktaxi #kyrkskjuts